ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-01-22

Ύστερα από δύο σχεδόν χρόνια, επιτέλους η πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν η παραπάνω επιτροπή θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, με τη νέα σύνθεση που προέκυψε κατά τις δημαιρεσίες της 09/01/2022, την οποία θα παρακολουθήσει και η ιστοσελίδα μας προκειμένου σας ενημερώσουμε σχετικά.

Να θυμίσουμε τα μέλη τα οποία εκλέχθηκαν και απαρτίζουν την παραπάνω επιτροπή:

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος, και μέλη οι:

1.- Νάνου Πολυξένη(Αντιδήμαρχος)

2.-Γιάντση Δημήτριο(Αντιδήμαρχος)

3. -Χατζηγιαννίδη Χρήστο(Αντιδήμαρχος)

4.- Προκοπίδη Ευάγγελο

5. -Αβραμίκα Στέφανο

6. -Λαζάρου- Παπαδοπούλου Σταυρούλα

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Αριδαίας, την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)...

... σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» , τις με αριθ.163/29-05-2020,.18318/13-03-2020, 69472/24-9-2021 και 96599/29-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2 ο ΘΕΜΑ: Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010).

3 ο ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

22-01-2022