ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΝΑ ‘’ΟΠΛΟ’’ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ-ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ!!

2021-01-26

Άρθρο συντάκτη της ιστοσελίδας μας.

Ένα μεγάλο ''όπλο'' που έχουν στα χέρια τους, αλλά δεν το χρησιμοποιούν, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω του ότι έτσι και αλλιώς οι όποιες αποφάσεις τους απαξιώνονται από τις Δημοτικές Αρχές, έχουν οι Πρόεδροι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας Αλμωπίας, αλλά και όλων των τοπικών κοινοτήτων της χώρας.

Αναφερόμαστε στο άρθρο 85 του Νόμου "Καλλικράτη" 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.87 του Κλεισθένη (ν.4555/2018), και στις ''Συνελεύσεις κατοίκων τοπικής κοινότητας'', όπου με ευθύνη του Προέδρου ή του Συμβουλίου Κοινότητας, σε συνεργασία με τον τυχόν ορισμένο κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο υποχρεούται να διοργανώνει ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατοίκων κάθε τοπικής κοινότητας...

... ώστε οι κάτοικοι να συμμετέχουν δημοκρατικά στην λήψη αποφάσεων, να υποβάλουν προτάσεις στην δημοτική αρχή, και γενικότερα να πραγματοποιηθεί ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος και να συναποφασίζουν τον προγραμματισμό συγκεκριμένων έργων της τοπικής κοινότητας.

Ειδικότερα:

α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,

β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου,

γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην Κοινότητα,

δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της Κοινότητας,

ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την Κοινότητα.

-Σε Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων, οι συνελεύσεις των κατοίκων μπορεί να γίνονται και ανά συνοικία, ενορία ή άλλη πρόσφορη υποδιαίρεση.

-Μάλιστα ο νόμος, αναγράφει "Γενική Συνέλευση κατοίκων, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος".

-Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος.

Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικά υπάλληλος του Δήμου ,ο οποίος τηρεί πρακτικά, ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική και με βάση το Σύνταγμα: ''Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται''.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με διευκρινιστική του εγκύκλιο το αρμόδιο Υπουργείο, ξεκαθαρίζει ότι ''Η «Συνέλευση κατοίκων», δεν είναι όργανο Διοίκησης ούτε έχει την παραμικρή αποφασιστική αρμοδιότητα.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι θα πρέπει οι Πρόεδροι να απεμπολήσουν αυτό τους το δικαίωμα. Μάλιστα θα μπορούν σε ανάλογη περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν έστω και κάποιες από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις παραπάνω Συνελεύσεις , να χρησιμοποιήσουν αυτές ως αποδεικτικά στοιχεία κατά της Δημοτικής Αρχής που θα επικαλεσθεί τυχόν άγνοια των προβλημάτων της κοινότητας!!

Δυστυχώς για όσα χρόνια παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουμε ακούσει για ουδεμία τοπική κοινότητα των τεσσάρων Δήμων της Πέλλας να έχουν κάνει χρήση αυτής της υποχρέωσής-δικαιώματός τους που απορρέει από την κείμενη Νομοθεσία, εκτός και αν έχει όντως συγκληθεί το παραπάνω όργανο και δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η ενέργεια.

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό για τους Προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων να συγκαλέσουν συνελεύσεις κατ΄εφαρμογή του σχετικού άρθρου, ώστε να ακουστούν τα προβλήματα, οι απόψεις και οι προτάσεις των κατοίκων, οι οποίες να προωθηθούν στον αντίστοιχο Δήμο και να λάβουν λύσεις.