ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-04-20

Συνεχίζονται δυστυχώς οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας, να διεξάγονται παράτυπα, καθόσον για άγνωστους λόγους δεν καλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση για τα όσα λέγονται και ακούγονται, αλλά και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ ΄αυτές.

Έτσι λοιπόν και σήμερα Τετάρτη 20/4/2022 ώρα 11.00 προγραμματίσθηκε η διά τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση του Δ.Σ της Επιχείρησης, με πέντε θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε σχετικά παρακάτω...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την 20η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπως ισχύει και με την 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022
  • 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
  • Ακύρωση της αρ. 23/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση πίστωσης μετακίνησης του προέδρου στην Αθήνα
  • Έγκριση πιστώσεων μετακίνησης στο Βελιγράδι
  • Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.4765/21

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20-4-2022/11:17