ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ''ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ'' ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2021-10-13

Κατά την σημερινή Τρίτη 13/10/2021, ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ και πάλι, μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου-Αλμωπίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ''οικογενειακό κλίμα'', καθόσον για τους δικούς τους λόγους, απουσίαζαν τρία μέλη του Δ.Σ, αλλά και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης...

... αφού κατά τον προσφιλή της τρόπο η Διοίκηση της επιχείρησης αρνείται να καλέσει ως υποχρεούται αυτά στις συνεδριάσεις, προκειμένου ενημερωθούν οι κάτοικοι για τα όσα λαμβάνουν χώρα σ΄΄' αυτές, όπου εκτός των άλλων, αποφασίσθηκε και η πρόσληψη 39 ατόμων για χρονικό διάστημα δύο μηνών (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2021), προς κάλυψη αναγκών της επιχείρησης.

Δείτε σχετικά στον παρακάτω πίνακα, καθώς και το σχετικό απόσπασμα από την παραπάνω σημερινή συνεδρίαση, Ε Δ Ω...

13-10-2021/20:02