ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2021-05-27

Εργασίες αγροτικής οδοποιίας

Συνεχίζονται οι εργασίες διάνοιξης της αγροτικής οδοποιίας και καθαρισμού αυλακών από τα μηχανήματα του Δήμου Αλμωπίας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιελάμβαναν παρεμβάσεις βελτίωσης της βατότητας αγροτικών οδών στην αγροτική περιοχή των Κοινοτήτων Θεοδωρακείου, Βορεινού , Θηριόπετρας, Ίδας, Πιπεριάς και Όρμας, στις οποίες η πρόσβαση τόσο στις γεωργικές καλλιέργειες όσο και στις κτηνοτροφικές μονάδες ήταν ιδιαίτερα δυσχερής για τους κατοίκους.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους προέδρους όλων των κοινοτήτων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών διάνοιξης της αγροτικής οδοποιίας, καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής, καθώς και η ασφαλέστερη μεταφορά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΑΝΟΥ

27-5-2021/18:13