ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ…

2022-02-10

Συνάντηση Εμπορικού Συλλόγου Αριδαίας με τον βουλευτή Πέλλας, Νέας Δημοκρατίας, κ. Σταμενίτη

- Πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων

 - Συζητήθηκαν - μεταξύ άλλων - το θέμα της ενεργειακής κρίσης, η «φυγή» και η υπολειτουργία καταστημάτων υπηρεσιών & φορέων και οι μελλοντικές επιδιώξεις του Συλλόγου

10 Φεβρουαρίου 2022

Σε κλίμα ενεργού διαλόγου και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Βιοτεχνικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Αριδαίας, με τον βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Διονύση Σταμενίτη. Η συνάντηση έγινε δια ζώσης και τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα (μάσκες, αποστάσεις κ.α.).

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Γκλαβάκης ξεκίνησε τη συνάντηση συστήνοντας τα μέλη του Συμβουλίου στον κ. Σταμενίτη. Ακολούθως, το Συμβούλιο έθεσε τις βάσεις της συζήτησης αναφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αριδαίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, καθώς και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Από τη μεριά του, ο βουλευτής Πέλλας ανέλυσε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη διευθέτηση των ζητημάτων, ενώ συγκεκριμένα για το θέμα της ενέργειας, τόνισε ότι θα υλοποιηθούν δράσεις ώστε να καλυφθεί η αύξηση των τιμών, για να μην επωμιστούν εξ ολοκλήρου το κόστος οι επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια συζητήθηκε - μεταξύ άλλων - το θέμα της «φυγής» και της υπολειτουργίας υπηρεσιών και φορέων, όπως είναι το ΙΚΑ, η εφορία και καταστήματα τραπεζών . Εκτενώς συζητήθηκαν και τα οικονομικά προβλήματα των επιχειρήσεων της περιοχής, ενώ αναφέρθηκαν και οι κοινωνικές συνέπειες, ως προεκτάσεις αυτών των προβλημάτων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο έθεσε προς συζήτηση και το ζήτημα της αδυναμίας των τραπεζών να χρηματοδοτούν τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη του τόπου. Ο βουλευτής αναγνώρισε τη βαρύτητα όλων των θεμάτων και δήλωσε ότι θα προβεί σε ενέργειες για την επίλυσή τους.

Κλείνοντας τη συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ. Σταμενίτη για τη συζήτηση. Ο Σύλλογος θα αυξήσει την εξωστρέφειά του, επιδιώκοντας αντίστοιχες συναντήσεις στο μέλλον και με άλλους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νομού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Γιώργος Γκλαβάκης 

Πρόεδρος

10-02-2022/14:50