ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2021-03-26

Δράσεις Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Πρασίνου

Εργασίες αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμού αυλάκων, χωματουργικές και συντήρησης πρασίνου, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος από συνεργεία του Δήμου μας

Συγκεκριμένα, στην Αριδαία και στην περιοχή της ΓΕΚΟΣΑ , πραγματοποιήθηκε διάνοιξη και καθαρισμός μέρους της αγροτικής οδοποιίας, για την διευκόλυνση της μετακίνησης των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Στις Κοινότητες Ξιφιανής, Φιλώτειας, Προμάχων, Περίκλειας και Ριζοχωρίου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός αγροτικών δρόμων και καθαρισμός σε αύλακες.

Στην Κοινότητα Αλώρου και στην Αριδαία, έγινε συντήρηση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους.

Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού στην κεντρική πλατεία της Ίδας και της Σωσάνδρας.

Τα συνεργεία Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου μας, συνεχίζουν τις εργασίες σε όλες τις Κοινότητες, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών μας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΑΝΟΥ

26-3-2021/16:45