ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ, KAI ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

2022-08-10

Ρεπορτάζ By Sakis 

Κατά τη χθεσινή, Τρίτη 09/8/2022 υβριδιακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης της Λουτρόπολης-Αλμωπίας το οποίο συνεδρίασε και αυτό σε οικογενειακό κλίμα, αφού απουσίαζαν τα τρία μέλη της αντιπολίτευσης (Θεοδωρίδης Τάσος (τσερκέζος)-Πασόης Δημήτρης και Πασόη Μαρία)...

... εκ των οποίων ο μεν πρώτος ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο δε δεύτερος επικοινώνησε λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ούτσκα Πέτρο, αναφέροντας ότι και αυτός λόγω κωλύματος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, συζητήθηκαν τα -11- θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε:

1.-Δόθηκε παράταση ενός μηνός ακόμη στην μισθώτρια Κ/Ξ Λεπίτκος- Κώτσος που εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο, καθόσον η μίσθωση λήγει την 31/8/2022, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Κ/Ξ, όχι όμως και το αίτημα για μείωση του ενοικίου, καθόσον ισχύει η μείωση του 25% που αποφασίσθηκε για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Λουτρόπολη. Αναφορικά με το μέλλον του αναψυκτηρίου αυτό θα αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης.

2.- Αποφασίσθηκε επίσης να ενισχυθεί οικονομικά ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αριδαίας, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, κατά την διάρκεια διοργάνωσης του 10ου Aridea Cup από 23-27/08/2022.

3.- Με αφορμή επίσης αίτηση για παράταση μίσθωσης σε επαγγελματία της επιχείρησης, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος, επεσήμανε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ούτσκα Πέτρο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να ενοικιασθούν οι διαθέσιμοι χώροι σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες

4.- Το ποσό των 1.054,00 ευρώ θα καταβάλλει η επιχείρηση σε ιδιώτη, λόγω φθοράς που υπέστη το όχημά του στον χώρο της Λουτρόπολης από πτώση κλαδιού. Η συμφωνία επετεύχθη εξωδικαστικά, αφού και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σ΄αυτό.

5.Επίσης αποφασίσθηκε να ικανοποιηθεί αίτημα του Δημοτικού Σχολείου της τ.κ Λουτρακίου-Πέλλας για την δωρεάν παραχώρηση projectora με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών εκπαίδευσης του σχολείου, αξίας 500,00 ευρώ περίπου.

6.- Τέλος η λογίστρια της επιχείρησης μέσω τηλεδιασκέψεως, ανέλυσε και εξήγησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01 έως 31/12/2021 χρονικό διάστημα, κάτι που θα απασχολήσει και τα μέλη- μετόχους της επιχείρησης κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης, η οποία αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί διά ζώσης-εκτός και αν κάτι αλλάξει μέχρι τότε- την Τρίτη 06/9/2022 και ώρα 19.00, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021

7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος της Επιχείρησης Μπάτσης Χρήστος. 

10/8/2022