ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ…

2022-04-13

Με αφορμή τα όσα απίστευτα συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, αναφορικά με την ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ των μελών του δια δεύτερη φορά (ΔΕΣ και ΕΔΩ), ώστε να υπάρχει απαρτία για να μπορέσει να συνεδριάσει και να συζητήσει τα θέματά του, αρκετοί αναγνώστες μας, ρωτούν τι προβλέπει η Νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα την 06/4/2022  και η δεύτερη την 11/4/2022, λόγω σύσσωμης της απουσίας της αντιπολίτευσης και τις δύο φορές, που μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι!!, η οποία (αντιπολίτευση) ζητά  οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνονται πλέον διά ζώσης και της Οικονομικής Επιτροπής σε ώρες που εξυπηρετούν όλα τα μέλη.

Δείτε παρακάτω τι προβλέπει ο υπ΄  αριθ.Πρωτ.: 16852 από 06/4/2021 πρότυπος κανονισμός λειτουργίας ∆ημοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και βάση αυτού λειτουργεί το σύνολο των Δήμων της χώρας, και του Δήμου Αλμωπίας.

Άρθρο 7 Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

1. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία.

2. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των
μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα
περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι
Πρόεδροι ∆ημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής κοινότητας δε
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας.

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει
ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που
είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται η επόμενη κίνηση της συμπολίτευσης, αλλά και της αντιπολίτευσης, για το τι μέλλει γενέσθαι τελικά με το θέμα αυτό!!

Δείτε ολόκληρη την παραπάνω εγκύκλιο  Ε  Δ  Ω 

13-4-2022/12:02