ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

2021-02-14

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 282, παρ1, του Ν.3852(ΦΕΚ 87/2010, Α΄) ,

<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

2. Το Προεδρικό διάταγμα 79, άρθρο 4 ( ΦΕΚ 109 Α΄, 1-8-2017)

3. Το με αριθμό 164/10-2-2021 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Πέλλας, σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων.

4. Το με αριθμό 519_2021/12-2-2021 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας

5. Τα μέτρα προφύλαξης κατά της μετάδοσης του Covid-19, στις σχολικές μονάδες, όπου προβλέπεται ο συχνός αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας.

6. Τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση καιρικών συνθηκών. ( Επικράτηση ολικού παγετού)

Αποφασίζουμε

Την αναστολή λειτουργίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών , από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλμωπίας και του ΚΔΑΠμεΑ ¨ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ¨.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινοποίηση

1.Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.κ.Γιάντση Δημήτριο Αντιδήμαρχος Παιδείας

3.Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας

4 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας

5.Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

6.Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

7.ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας

8. ΔΗΚΕΑ

9. Κ.Ε.Δ.Ε

10. Αρχείο

14-02-2021/12:27