ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΛΛΑΣ.

2023-09-07

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ Ή ΟΧΙ!!

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ;

Για αύριο Παρασκευή 08/9/2023 και ώρα 20.00 έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023

6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023

07/9/2023