ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΥΣΩΜΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!! 

2021-09-10

ΑΙΤΗΜΑ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

Ενόψει της προγραμματισμένης για τις 10/09/2021, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επιχείρησης Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε τα εξής:

ΖΗΤΟΥΜΕ την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, την επανεξέταση του τρόπου Συνεδρίασης, δηλαδή όχι με τηλεδιάσκεψη, αλλά δια ζώσης, στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, όπως έγινε και την περσινή αντίστοιχη περίοδο κατά τη Συνεδρίαση που αφορούσε την οικονομική χρήση 2019, όταν οι συνθήκες ήταν ακόμη δυσκολότερες.

Εξάλλου, με την 57η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 23/08/2021 ξεκαθαρίζεται το τοπίο για τις συνεδριάσεις, αφού πλέον επιτρέπονται οι δια ζώσης συνεδριάσεις, τηρουμένων ασφαλώς των υγειονομικών μέτρων που περιγράφονται σε αυτήν.

Επιπλέον, βάση της τροπολογίας των Υπουργείου Οικονομικών και Υγείας στις 01/09/2021 δόθηκε παράταση 50 ημερών για τις Γενικές Συνελεύσεις. Συνεπώς έχετε χρόνο για να διεκπεραιώσετε την όποια χρονοβόρα διαδικασία απαιτείται για την εν λόγω αλλαγή.

Με τιμή,

Οι Μέτοχοι της Επιχείρησης Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. των Δημοτικών Συνδυασμών

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ» - «Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» - «ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ»

10-9-2021/16:02