ΑΡΙΔΑΙΑ: ''ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ'' ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΑΥΡΙΟ 26/4 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ!! ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ...

2023-04-25

Σε έκτακτη και διά περιφοράς συνεδρίαση καλεί τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρόπολης- Αλμωπίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος, για αύριο Τετάρτη 26/4/2023, από ώρες 08:00-09:00 το πρωί!!, προκειμένου ψηφίσουν για την πρόσληψη προσωπικού με βάση την προκήρυξη ΣΠΧ1/2023, πέντε (05) ατόμων για χρονική διάρκεια από 4-8 μήνες.

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση, καθώς και τον πίνακα ειδικοτήτων, των υπό πρόσληψη ατόμων:

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια περί φοράς (λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος) και παρακαλείσθε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 από τις 08:00πμ-09:00πμ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (email) ή τηλεφωνικά (2384091072) την γραμματεία για την θέση σας επί των θεμάτων ( π.χ υπέρ, λευκό, κατά ή αιτιολόγηση της άποψης σας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Προσαρμογή της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 στο νέο προσοντολόγιο- κλαδολόγιο (Π.Δ.85/2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ...

25/4/2023