ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΛΜΩΠΟΥ ΣΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ & ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ...

2021-09-04

Η άνοδος της ιστορικής ομάδας του Αλμωπού Αριδαίας με την αγωνιστική πορεία της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, πέτυχε να αγωνίζεται πλέον στην επαγγελματική κατηγορία, της Super League 2.

Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη αλλαγής της κατηγορίας του Δημοτικού Αθλητικού Σταδίου Αριδαίας, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας και την αναβάθμιση του από την κατηγορία που είχε καταταχθεί με απόφαση του Δήμου Αλμωπίας, Β2, στην Γ1.

Η χωρητικότητα των φιλάθλων στο παραπάνω στάδιο ανέρχεται σε :

1. Σκεπαστή:......... 462 θεατές

2. Ανοικτή:............ 495 θεατές

Σύνολο καθήμενων θεατών:........... 957

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών : .......1957

Για το λόγο αυτό συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, προκειμένου αποφασίσει σχετικά. Δείτε παρακάτω την πρόσκληση:

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρικαι ώρα λήξης στις 2.00 μ.μ. (14.00), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019...

... σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της με αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ,για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-Τροποποίηση της 217/2017 Απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του θέματος και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου και θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισης του ή μη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

04-9-2021/10:15