ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ!! ΑΠΟ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ...

2021-02-23

Αρνητική εντύπωση και δυσμενή σχόλια προκάλεσε η χθεσινή (Δευτέρα 22/02/2021) απουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας, με εξαίρεση ως εκ της διπλής τους ιδιότητα, των Θεοδωρίδη Τάσο (Τσερκέζο) και Λιούγκα Τάκη, καθόσον είναι και Δημοτικού Σύμβουλοι και μέτοχοι, αλλά και του Διευθύνοντα Συμβούλου, από τη Γενική Συνέλευση της Λουτρόπολης.

Μάλιστα για το θέμα αυτό, σχετικό ερώτημα έθεσε η εκτελών χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης και Δημοτική Σύμβουλος και μέτοχος, Αμπάρη Γεωργία προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ, για να λάβει την απάντηση ότι δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους  στη συνέλευση!!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για όσα χρόνια παρακολουθούμε τις συνελεύσεις της Λουτρόπολης, ήταν πάντα παρόντες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και για τυπικούς λόγους.

Φέτος για άγνωστο λόγο προτίμησαν να απουσιάζουν, εκτός και αν η απουσία αυτή σημαίνει κάτι άλλο!!

Όπερ έδει δείξαι...

23-02-2021/12:31