ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΛΛΑΣ…

2023-08-11

Ρεπορτάζ By Sakis

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη χθεσινή Πέμπτη 10/8/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου-Πέλλας, ήταν και ο ορισμός της ημερομηνίας Σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τελικά ομόφωνα αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης την 08/9/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023

6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2022

7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2023

11/8/2023