ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ;

2021-02-26

Με την υπ΄αριθμ. 305 από 26/02/2021 απόφασή του ο Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος, αφαιρεί την αρμοδιότητα της παρ.Ε.1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του Γραφείου Αγροτικής-Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ...

... από τον Αντιδήμαρχο Χατζηγιαννίδη Χρήστο, που του είχε ανατεθεί με προγενέστερη απόφασή του, και την προσθέτει στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Σέλκο Ιωάννη του Τραϊανού.

Δείτε την παραπάνω σχετική απόφαση Ε Δ Ω

26-02-2021/15:47