ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ!! (ΦΩΤΟ)

2022-11-05

Δέκτης παραπόνων και διαμαρτυριών συνεχίζει να γίνεται πολλάκις η ιστοσελίδα μας για διάφορα προβλήματα, και μάλιστα χρονίζοντα, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αριδαίας στην καθημερινότητά τους, που αν και απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες δυστυχώς δεν λύνονται αυτά!!

Ένα από αυτά λοιπόν είναι και η μεγάλη και επικίνδυνη λακκούβα, προφανώς λόγω προγενέστερων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας, εδώ και έναν μήνα περίπου!!, που υπάρχει επί της οδού Μιαούλη στο κέντρο σχεδόν της Αριδαίας, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους σε πεζούς και εποχούμενους, όπως θα δείτε στην παρακάτω φώτο, που μας έστειλε αναγνώστης της ιστοσελίδας μας.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι, εκτός όλων των άλλων δεν προέβησαν και στην εκ του Νόμου προβλεπόμενη σήμανση για την περίπτωση, όπως ορίζει το άρθρο 9 του ΚΟΚ (Δείτε παρακάτω).

Όπως καταγγέλουν μάλιστα οι περίοικοι της περιοχής στην ιστοσελίδα μας, αν και ενόχλησαν πολλάκις την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, δεν βρήκαν ανταπόκριση, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή είναι εδώ και έναν περίπου μήνα!!

Είμαστε περίεργοι να δούμε αν η κατά τα άλλα, λαλίστατη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ που απαντά για θέματα ήσσονος σημασίας ( εξοφλητικές αποδείξεις των λογαριασμών ύδρευσης, (ΔΕΣ και ΕΔΩ), θα δώσει κάποιες εξηγήσεις για το σοβαρό αυτό θέμα που αποτελεί κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς, ειδικά τις νυκτερινές ώρες!!, ευχόμενοι να μη συμβεί κάτι δυσάρεστο

Δείτε σχετικά στις παρακάτω φώτο, καθώς και τι προβλέπει για τη σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς η κείμενη Νομοθεσία...

Άρθρο 9 Κ.Ο.Κ
Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς

1. Όταν εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήμανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα.

2. Επιπλέον της κατά την προηγούμενη παράγραφο σήμανσης, τα όρια των επί του οδοστρώματος εκτελούμενων εργασιών ή χώροι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισημαίνονται με την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκομμένων εμποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος.

Κατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, τα για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιούμενα αντανακλαστικά στοιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, αν δεν χρησιμοποιηθούν φώτα τα οποία αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο.

Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω οριζομένων:

Α) Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία ορατά μόνο από τη μία κατεύθυνση της κυκλοφορίας, τα οποία επισημαίνουν τα όρια οδικών εργασιών επί της απέναντι πλευράς της οδού, πρέπει να είναι λευκά.

β) Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, τα οποία επισημαίνουν τα όρια οδικών εργασιών, οι οποίες διαχωριστίζουν τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, πρέπει να είναι λευκά ή κίτρινα ανοικτού χρώματος.

3. Τα μέσα σήμανσης των προηγουμένων παραγράφων τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη των εργοληπτών ή των εκτελούντων τις εργασίες, σε περίπτωση Δε που οι εργασίες εκτελούνται απολογιστικά, από τον επιβλέποντα το έργο . Οι φορείς που κατασκευάζουν τα διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν την κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διάφορες σημάνσεις των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.

5. Αυτός που παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω μέσων σήμανσης, αυτός που τα τοποθετεί πλημμελώς, καθώς και αυτός που παραλείπει την αφαίρεσή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και ποινή φυλάκισης έως έξι (6) μήνες. [1] 

05/11/2022