ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2021-04-01

Ο Δήμος Αλμωπίας, κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων, ξεκινώντας την ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων στην Αριδαία και σε Κοινότητες.

Τοποθετώντας σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου σύγχρονους γαλάζιους κάδους συλλογής μεταχειρισμένων ενδυμάτων, υποδημάτων και λοιπών υφασμάτινων υλικών (τσάντες, πάνινα παιχνίδια, κλπ.), εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών.

Στόχοι της υλοποίησης του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης είναι:

α) η εξοικονόμηση ποσών ενέργειας και φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων ενδυμάτων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει αισθητή μείωση της ποσότητας βαφών, βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών που εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα,

β) η μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή στο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη,

γ) η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών, με την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιημένων υλικών προς ανακύκλωση,

δ) η ενίσχυση της ποσότητας των ενδυμάτων του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με τη διάθεση μέρους των άριστα ποιοτικά ρούχων και

ε) η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης

Οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα παλιά είδη ένδυσης και υπόδησης στους ειδικούς κάδους που θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμωπίας, μέρος των οποίων μετά τη συλλογή και την ταξινόμησή τους θα διατίθεται είτε προς ανακύκλωση είτε για την κάλυψη αναγκών απόρων δημοτών.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες προϋποθέτουν τη δωρεάν τοποθέτηση των κάδων για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων καθώς επίσης και τη συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρείας.

Ο Δήμος Αλμωπίας και η Δημοτική Αρχή, συνεχίζουν τη διεύρυνση του δικτύου ανακύκλωσης μαζί με τον Δημότη, δημιουργώντας ένα καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον για όλους.

01-4-2021/09:27