ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ 45 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...

2022-09-06

Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Αλμωπίας τα ονόματα των -45- υπαλλήλων ειδικότητας Καθαριστών-στριών στις σχολικές µονάδες του Δήμου Αλμωπίας, µε Σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, µερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης µε το διδακτικό έτος 2022-2023 ήτοι από 05/09/2022 έως 30/06/2023.

Δείτε όλα τα ονόματα  Ε  Δ  Ω...

06/9/2022