ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...

2022-06-08

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για έκδοση αδειών, χορήγηση θέσεων, παραχώρηση νέων θέσεων, ανανέωση και μεταβίβαση αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανοδίου) είναι η Περιφέρεια (Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ) σύμφωνα με την περ .β, παρ.3, άρθ. 28, ν.4933/22

Υφιστάμενες άδειες παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4849/21 (δηλαδή 01.02.2022), μπορούν να ανανεωθούν μέχρι τις 31/7/2022 (άρθρο 17, Ν.4849/21), διαφορετικά οι άδειες αυτές καταργούνται οριστικά (άρθρο 66 παρ.2 περίπτ.γ' Ν.4849/21).

Περισσότερες πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα τηλέφωνα 23813-51342 και 23813-51351

08/6/2022