ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2022-05-05

Κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού της επιχείρησης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της παρούσας διοίκησης, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. κατέβαλε στην επιχείρηση για την λειτουργία του σταθμού από την δοκιμαστική λειτουργία του έως και τον Μάρτιο του 2022 το ποσό των 61.365,64 €.

Μέλημα της παρούσας διοίκησης είναι η συνεχής και ορθή λειτουργία του Σταθμού με σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποδόσεων και της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

05/5/2022