ΑΡΙΔΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ…

2022-09-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλμωπίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμωπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2384021300 Ταχ. Διεύθυνση: 1ο χιλ.Αριδαίας - Τσακώνων
Email: social@0598.syzefxis.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α΄. ΒΟΗΘΕΙΩΝ...

Το ΚΔΜ του Δήμου Αλμωπίας ενημερώνει τους πολίτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα Α΄Βοήθειες (αιτήσεις 2019-2020) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ότι, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Τετάρτη 28/09/2022 & ώρα 16.00-18.00 στο ΕΠΑΛ Αριδαίας (1ο χιλ.Αριδαίας-Εξαπλατάνου). Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου τμήματος θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22/9/2022