ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ -55- ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ…

2024-07-02

Κατά τη χθεσινή Δευτέρα 01/7/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρόπολης Αλμωπίας, εκτός των άλλων αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2024, -55- ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕΣ και ΕΔΩ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

02/7/2024