ΑΡΙΔΑΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

2024-06-08

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 (8.00'μ.μ) στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (εγκ. 98/8182/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος (ως ένα θέμα ο καθένας). Τα θέματα θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση (άρθρο 67Α παρ.2 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση στην ειδική αυτή συνεδρίαση να τα υποβάλλουν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφως μέχρι την 14η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, για να γίνουν αποδεκτά και να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

08/6/2024