ΑΡΙΔΑΙΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 35+10 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ…

2023-10-27

ΣΧΟΛΙΟ 1

Κατά την διά περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρόπολης, πριν λίγο, σήμερα 27/10/2023, αποφασίσθηκε η πρόσληψη 35+ 10 ατόμων. Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες!

1.- ΠΡΟΣΛΗΨΗ 35 ΑΤΟΜΩΝ

Έκτακτος Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

2.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

Βάσει των αναγκών της επιχείρησης προτείνεται να προκηρυχθούν οι εξής θέσεις :

Η ανακοίνωση της προκήρυξης θα δημοσιευτεί αμέσως μόλις ληφθεί η έγκριση από τον ΑΣΕΠ, ο οποίος θα ελέγξει την απόφαση και τα δικαιολογητικά της επιχείρησης

27/10/2023

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία: 2023-11-07 14:56

Το Όνομά σας-πεοαιρετικά: ΚΟΡΟΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μήνυμα: ΔΕ Φυλακων