ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

2021-02-05

Παράταση Ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού υπεγράφη και δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Δ13οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ Β΄238) υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων...

... των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021. Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται

Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται,

Β. Ο μήνας επανυποβολής τους μετά τις παρατάσεις:


Μάιος 2020 ή

Αύγουστος 2020

Ιούνιος 2020 ή

Σεπτέμβριος 2020

Ιούλιος 2020 ή

Οκτώβριος 2020


Β. Μήνας Επανυποβολής (μετά την παράταση)

Α. Μήνας Έγκρισης

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2021


Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

Πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας- Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας τηλ.2384021300 e- mail: social@0598.syzefxis.gov.gr (αρμόδιοι υπάλληλοι: Βαρδάρη Π.& Νατσιούλα Τ.)

05-02-2021/18:36