ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2021-03-02

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και στον δημότη, συνεχίζει τη συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης οργανικών αποβλήτων. 

Όλα τα βιοαποδομήσιμα υπολείμματα από τις εργασίες (κλαδιά, φύλλα κλπ.) μεταφέρονται σε ειδικό χώρο, όπου πραγματοποιείται κομποστοποίηση, επιστρέφοντας έτσι το 100% στο έδαφος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια, ορθολογικότερης διαχείρισης και μείωσης όγκου των βιοαποδομήσιμων υλικών και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί. 

Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας, να τοποθετούν τα κλαδιά από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπως ορίζει η νομοθεσία και όχι σε ποτάμια, ρυάκια και εντός των κάδων απορριμμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα υγιέστερο οικοσύστημα για όλους μας. 

02-3-2021/16:37