ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

2022-04-06

Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας εισέρχεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης αξιοποιώντας το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την χωροθέτηση των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις και προτιμήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου και παράλληλα να αξιοποιήσει τις ιδέες και τις παρατηρήσεις που θα τεθούν, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών.

Για συμμετοχή στη διαβούλευση κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/AVMspha8zZxp6nhv7

Για να δείτε τον χάρτη με τα σενάρια χωροθέτησης των σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18FgLbBOQaSxu585MTpEeQPsIbK1_FJMk&usp=sharing

Ο Δήμος Αλμωπίας προχωρεί στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση, σε πλήρη εναρμόνιση των πρακτικών του με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των «καθαρών» μορφών ενέργειας στις μεταφορές. Η παρούσα διαβούλευση αναμένεται να συμβάλει:

  • Στην καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του δήμου
  • Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • Στη διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας καθώς με αυτό τον τρόπο σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις του Ά Κύκλου Κινητικότητας 2022 στο Δήμο Αλμωπίας

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, ότι σύμφωνα με τον Ά Κύκλο Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχουν εικοσιεννέα (29) διαθέσιμες θέσεις στο Δήμο Αλμωπίας και είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Απόσπαση

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Απόσπαση

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Απόσπαση

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΤΕ

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΥΕ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΔΕ

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Μετάταξη

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Όσοι υπάλληλοι του Δημοσίου επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας γνωστοποιεί ότι, από 30/04/2022 θα λάβει χώρα η έναρξη βεβαίωσης οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Εδέσσης. Καλούμε τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, να προσέλθουν έως την παραπάνω ημερομηνίαστο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, που εδρεύει στο υπόγειο του Δημαρχείου Αλμωπίας με σκοπό να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, Σύμφωνα με την 44/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας υπάρχει η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των παραπάνω οφειλών (εξόφληση σε δόσεις, αφαίρεση τόκων/μέρους προσαυξήσεων κ.λπ.).

06-4-2022/13:33