ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΩΡΕΑΝ RAPID-TEST)

2021-04-14

Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από δημοτικά τέλη

Ο Δήμος Έδεσσας σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 Τεύχος Α'/20-3-2020) ενέκρινε ομόφωνα με την υπ'αριθμ.47/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή α) από το τέλος κοινόχρηστων χώρων (Β.Δ. 24.9/20.10.58 ) των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργίας τους και β) από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Ν.25/75) των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορονοϊού COVID -19.

Η απαλλαγή αφορά στο χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί ενώ σε περίπτωση που ήδη έχουν καταβληθεί ποσά που αφορούν τα παραπάνω τέλη, για ισόχρονο διάστημα με την απαλλαγή, θα συμψηφίζονται με τις επόμενες περιόδου αντίστοιχα ποσά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2021

όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ https://dt.govapp.gr/ με τους κωδικούς του taxisnet και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται για τους πολίτες στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Δωρεάν testCovid-19 στην Έδεσσα

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα επισκεφθεί την Έδεσσα την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 προκειμένου να πραγματοποιηθούν test Covid-19 σε όσους πολίτες το επιθυμούν. Το κλιμάκιο θα βρίσκεται από τις 10:00 μέχρι τις 13:30 στην πλατεία Μικρών Καταρρακτών.

Τα test είναι προαιρετικά και για την πραγματοποίηση τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής τους Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

14-4-2021/10:27