ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ ...

2021-08-05
Π.ΕΠΕΛΛΑΣ
Π.ΕΠΕΛΛΑΣ

Υψηλή επικινδυνότητα για πρόκληση δασικών πυρκαγιών.Έκκληση Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στα περιαστικά οικοσυστήματα

Σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για πρόκληση και γρήγορη επέκταση δασικών πυρκαγιών, διαμορφώνεται η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με την κορύφωση των υψηλών θερμοκρασιών του καύσωνα. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι δασικές περιοχές γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς, οπότε οι πολίτες χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. Εξάλλου, το άναμμα φωτιάς σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη ενώ προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες, αλλά και διερεύνηση για ποινικές ευθύνες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Πέλλας: «Διανύουμε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για πρόκληση δασικών περιοχών στην περιοχή μας. Καλώ όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. Τις ημέρες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή μας εντός των περιαστικών δασών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα δάση και αλσύλλια που έχουν εύφλεκτα είδη, όπως τα πεύκα στην περιοχή του Φ.Ο.Ε. της Έδεσσας και αλλού. Με την υπεύθυνη στάση και τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας από όλους μας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα διαφυλάξουμε τον πολύτιμο δασικό πλούτο της Πέλλας για εμάς και τις επόμενες γενιές».

«Ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την Ανάρτηση αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Υπομέτρου 3.1 -Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ».

Σχετικά με την υπ' αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του ΠΑΑ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι (αξιολογήσεις) των κατατεθειμένων αιτήσεων στήριξης και συντάχθηκε ο προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξής τους μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis/, στο υποσύστημα όπου υποβλήθηκαν οι αιτήσεις (επιλογή «Οι Υποβολές μου» > Εκτυπώσεις Αποφάσεων > σύνδεσμος «Εκτύπωση Δελτίου Αξιολόγησης»).

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον ανωτέρω πίνακα έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999. Το ανωτέρω δικαίωμα προσφυγής ασκείται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της δημοσιοποίησης του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, δηλ. έως 24-8-2021 για την ηλεκτρονική υποβολή και έως 31-8-2021 για την έγγραφη. Προσφυγές που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υποβολής προσφυγών περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση που συνοδεύει τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέλλαςστο τηλ. 2381351260 καιστο e-mail: chalibaki@pella.gr  

05-8-2021/11:45