ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

2021-02-06

Συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας με Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση και αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής, το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό, με στόχο την παραχώρηση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας εκτάσεων του δημοσίου, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την βιώσιμη τοπική και αγροτική ανάπτυξη της Πέλλας.

Συγκεκριμένα, μέσω σχετικών επιστολών προς το Υπουργείο, ο κ. Τζαμτζής έχει ζητήσει την παραχώρηση αγροτικών τεμαχίων( εκτάσεις πρώην ΚΕΓΕ), με τα υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και, ειδικότερα, για τις δυναμικές δενδρώδεις καλλιέργειες που έχουν εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, για τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Πέλλας.

Εξάλλου, ο κ. Τζαμτζής επιδιώκει την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών με το ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ιδιώτες, για την ανάπτυξη της έρευνας σε δενδρώδεις καλλιέργειες, με βάση την τοπική πραγματικότητα και αγορά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, έχει ζητήσει επίσης την παραχώρηση έκτασης 80 στρεμμάτων στην πόλη της Αριδαίας, μαζί με το υφιστάμενο διώροφο κτίριο, με σκοπό την επισκευή και ενεργειακή αναβάθμισή του, ώστε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αλλά και το Κτηνιατρείο Αλμωπίας, με σύγχρονο και υγειονομικά άρτιο εξοπλισμό.

Μία ακόμη ιδέα για την οποία έχει ζητήσει ο κ. Τζαμτζής τη συνδρομή του Υπουργείου είναι η πιστοποίηση και η υποστήριξη της παραγωγής του τοπικού παραδοσιακού προϊόντος «μπούκοβο», σε συνεργασία και με τοπικό συνεταιρισμό της Αλμωπίας , ενώ 75 στρέμματα από την παραχώρηση που ζητείται, μπορούν να αξιοποιηθούν για την εν λόγω καλλιέργεια.

Πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στην Αγροτική Οικονομία (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Μία σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής για την προώθηση της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αγροτική Οικονομία, μετά από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαμτζής απέστειλε επιστολή με τις προτάσεις του στο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό, καθώς και στον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, στην οποία παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάστασης χρήσης πλαστικών σε όλο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και της δυνατότητας που υπάρχει για περιορισμό και ανακύκλωσή τους, μέσω της συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όλων των εμπλεκομένων προσώπων και εταιριών. Οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν, με ευθύνη των αγροτών και των ενδιάμεσων εμπόρων και διακινητών, να επιστρέφουν για ανακύκλωση στις βιομηχανίες που παράγουν και συσκευάζουν τα αγροτικά εφόδια και αγροχημικά. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα πλαστικά, εξοικονόμηση πόρων και υλικών από την ανακύκλωσή τους και, ακόμη, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Τα οφέλη θα είναι άμεσα ορατά, μέσα από την βελτίωση της εικόνας της φύσης, των ποταμών και των αγροτικών τοπίων που, σε πολλές περιοχές, είναι γεμάτα από πλαστικά.

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Τζαμτζής αναφέρει: «Είναι απολύτως ρεαλιστικό και εύκολο να εφαρμόσουμε ένα σύστημα συλλογής και επιστροφής των πλαστικών συσκευασιών. Όλοι αγαπάμε την φύση και το περιβάλλον, που είναι το σπίτι μας. Κυρίως οι αγρότες, που ζουν μέσα στη φύση, αλλά και το εισόδημά τους εξαρτάται από την ποιότητα και ισορροπία της. Ακόμη, οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στη δράση αναμένεται να ενισχύσουν την αξιοπιστία και φήμη τους. Ελπίζω ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα ανταποκριθούν».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Ουσιαστικές είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από το πλαστικό. Ο Ν. 4736/2020, ο νόμος που καταργεί την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης στο Δημόσιο από την 1η Φεβρουαρίου 2021, είναι πολύ σημαντικός. Όμως πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα . Μέτρα που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Εκατοντάδες παραδείγματα χρήσης πλαστικού κάθε μορφής, υπάρχουν στην αγροτική οικονομία. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία βλάπτουν πολλαπλά το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Συσκευασίες τροφών για τα ζώα, λιπασμάτων για τα δένδρα και αλλού και το σημαντικότερο φυτοφάρμακα στην αγροτική παραγωγή και φάρμακα στη κτηνοτροφία με τα υπολείμματά τους. Τι υπάρχει σήμερα; Κάποιες διάσπαρτες φιλότιμες προσπάθειες Δήμων της χώρας να συγκεντρώνουν τα κουτιά των συσκευασιών αγροτικών φαρμάκων, πλαστικών και χάρτινων. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, που ανακυκλώνονται όλα αυτά; Πόσο ασφαλής είναι η συγκέντρωσή τους;

Αυτή είναι η λύση; Όχι βέβαια.

Οι συσκευασίες, χάρτινες και πλαστικές των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να επιστρέφονται μετά την χρήση τους, εκεί απ όπου αγοράστηκαν. Στην συνέχεια, αυτές οι συσκευασίες θα πρέπει να καταλήγουν στις εταιρείες παραγωγής αυτών των φαρμάκων και εφοδίων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως, «η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ΕΚΕ είναι μια δυναμική έννοια της οποίας οι αρχές και αξίες εξελίσσονται συνεχώς και ακολουθούν τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σήμερα, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν άμεση λύση, αλλά με μελλοντική προοπτική. Αυτή η μελλοντική προοπτική συνδέει στενά τις έννοιες της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ένα σύνολο που ενσωματώνει την εξασφάλιση βιωσιμότητας στο παρόν με παράλληλη φροντίδα για την ευημερία των μελλοντικών γενεών και είναι η βάση του οράματός μας. Η ΕΚΕ αφορά όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτοί μπορεί να είναι: Εργαζόμενοι, Μέτοχοι, Πελάτες / Καταναλωτές, Ανταγωνιστές, Προμηθευτές, Περιβάλλον, Πολίτες / Κοινωνία.»

Η σημερινή κακή εικόνα με τις πεταμένες συσκευασίες και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, πρέπει να σταματήσει. Η ανάληψη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις παραγωγής αυτών των φαρμάκων και τροφών, θα αποδώσει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Ιορδάνης Σ. Τζαμτζής

ΔΗΛΩΣΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ

Η ΠΕΛΛΑ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, μετά την συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, ικανοποίησαν όλους τους πολίτες στην Πέλλα.

Η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, θα γίνει πραγματικότητα με την ένταξη των παρακάμψεων Γιαννιτσών, Χαλκηδόνας και της παράκαμψης Μαυροβουνίου ( τμήμα Μαυροβούνι - Έδεσσα) για χρηματοδότηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ωριμάσει τις μελέτες των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας , έχει ορισθεί « η τιμή μονάδος των απαλλοτριώσεων » από την Κτηματική Υπηρεσία Θες/νίκης και μένει να γινεί το δικαστήριο για την οριστική τιμή μονάδας των απαλλοτριώσεων στην παράκαμψη Χαλκηδόνας.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει ολοκληρώσει τις μελέτες του τμήματος Παράκαμψης Μαυροβουνίου (τμήμα Μαυροβούνι - Έδεσσα).

Με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ολοκλήρωση της Νέας Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Έδεσσας.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για τον αγώνα που έδωσε ώστε να δρομολογηθεί η παραπάνω εξέλιξη.

Είναι γνωστό σε όλους μας που είμαστε δίπλα του, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρούσε και με ίδια έσοδα, την υλοποίηση των έργων των Παρακάμψεων, διότι για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο αυτό, ήταν πρώτης προτεραιότητας.

Το έργο αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα για την Π.Ε. Πέλλας, κάτι που επισημάνθηκε κατ' επανάληψη σε συσκέψεις που κάναμε στην Π.Ε. Πέλλας, σε συναντήσεις με τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή για την ένταξη των Παρακάμψεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, κατανοώντας τις παρεμβάσεις μας για την υλοποίηση του έργου αυτού.

Να ευχαριστήσω τους Βουλευτές της Πέλλας κ.κ. Καρασμάνη Γιώργο , Σταμενίτη Διονύσιο και Βασιλειάδη Λάκη , για τις παρεμβάσεις τους και τον αγώνα τους.

Το έργο των παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας έπρεπε να έχει γίνει από το 2010, όταν ήταν εγκεκριμένα 120 εκατ. από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επόμενη κυβέρνηση το 2010 μετέφερε τα χρήματα σε έργα περιφερειακών δρόμων εντός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Για όλους λοιπόν εμάς που χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε για να γίνει πράξη η Νέα Εθνική Οδός Θεσ/νίκης - Έδεσσας, οι ανακοινώσεις των κ.κ. Κώστα Καραμανλή - Απόστολου Τζιτζικώστα, μας ικανοποιούν απόλυτα και μας δικαιώνουν . Οι πολίτες της Πέλλας δεν θα ξεχάσουν, ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της.

Με τιμή

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Ιορδάνης Τζαμτζής

Προγράμματα Μελισσοκομίας έτους 2021

«Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2021»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας και το Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια τουπρογράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2021, σας ενημερώνει τα ακόλουθα : Όσοι μελισσοκόμοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δικαιολογητικά για την ένταξή τους στα προγράμματα μελισσοκομίας για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών - προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών) έτους 2021 και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) έτους 2021, μπορούν να τα υποβάλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη έως τις 10/2/2021 ή στην ΔΑΟΚ Πέλλας για διευκόλυνση αυτών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών - προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών) είναι:

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και σχετική Υπ. Δήλωση, Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (αριθμός λογαριασμού), Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (ημερομηνία αγοράς κυψελών έως 20/5/21).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή 20 κυψέλες και άνω σύμφωνα με το οποίο δικαιούνται να αντικαταστήσουν το 10% από τις κατεχόμενες κυψέλες (όσες αναγράφονται στη δήλωση διαχείμανσης ή στη θεώρηση του Μ.Β από τον 9ο έως τον 12ο μήνα), με κυψέλες πλήρης (γονοφωλιά). Επιπλέον για πρώτη χρονιά οι μελισσοκόμοι δικαιούνται να ενισχυθούν και για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών (ξύλινων ή πλαστικών), σε ποσοστό 20% από τις κατεχόμενες.

Οι μελισσοκόμοι που έχουν είδη υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα αντικατάστασης κυψελών έτους 2021 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση για την αγορά των κινητών βάσεων . Θα πρέπει όμως να προσκομίσουν τα παραστατικά αγοράς κυψελών αντικατάστασης (ως κυψέλη πλήρης 10%), και αγοράς κινητών πάτων (20% πλαστικούς ή ξύλινους ) με τα αποδεικτικά εξόφλησης αυτών, προκειμένου να ενισχυθούν.

Το ποσό της ενίσχυσης θα οριστεί με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης και θα εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων στις δράσεις. Η κατάθεση των παραστατικών μπορεί να γίνει στην είσοδο της Π.Ε. Πέλλας έως 31 Μαρτίου ή να σταλούν ταχυδρομικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 20/5/21.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση 3.2 Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) είναι:

2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5 του προγράμματος) και σχετική Υπ. Δήλωση, Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης ( αριθμός λογαριασμού ), Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ (το πιο πρόσφατο), Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ως 20/6/21, Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει), Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/2/21 ως 20/6/21

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επαγγελματίες αγρότες που έχουν στην κατοχή τους 110 μελισσοσμήνη και άνω, με αγροτικό ακαθάριστο εισόδημα πάνω από 5.000€.

Το Κέντρο Μελισσοκομίας έχει τη δυνατότητα να αποστείλει ηλεκτρονικά, σε όποιον μελισσοκόμο το ζητήσει, τα σχετικά έντυπα. Οι μελισσοκόμοι στη συνέχεια μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση, είτε με email (kmkmakedonias@gmail.com), εκτόςαπό τα τιμολόγια αγοράς κυψελών και αγοράς κινητών πάτων, τα οποίαπρέπει νααποστέλλονται πρωτότυπα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα οι αιτήσεις να γίνονται μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο του ΥΠΑΑΤ:

https://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/aithsh-melissokomikou-mhtroo

Ταχυδρομική Δ/νση: Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Τ.Θ. 60705, Θέρμη Θεσ/νίκης Τ.Κ. 57001

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στους επόπτες μελισσοκομίας κ. Σοφία Βαρτάνη Σοφία και Δρακόντη στα τηλέφωνα 2310 471544, 471110 (εσωτ.101,104) και στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στην κ. Αικατερίνη Καλαϊτζίδου στο τηλέφωνο 2381351398 ή ηλεκτρονικά στο e-mail:kkalaitzidou@pella.gr

06-02-2021/09:32