ΕΔΕΣΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-05-13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση παραχώρησης υδροφόρου οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Πέλλας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Β' κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 4. Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2021 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

7. Συμπλήρωση της αριθμ. 55/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

8. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στον Συνεταιρισμό Επεξεργασίας -Πώλησης Οπωροκηπευτικών Νησίου (ΣΕΠΟ) για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Εξέταση αιτήσεων δημοτικών υπαλλήλων για μετατροπή συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 • Παραχώρηση σχολικών αιθουσών του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας και του ΣΕΚ Έδεσσας στον φορέα ΙΜΟΑ και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Σαράντης Μουχτάρης, αντίστοιχα (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 • Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2021-2022 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 • Κατάθεση διαβήματος προς το Υπουργείο Τουρισμού για αποζημιώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων του Δήμου λόγω της πανδημίας covid19 (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).
 • Δράσεις στην εποχή της πανδημίας covid19 (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).
 • Η επόμενη μέρα του τουρισμού στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

13-5-2021/20:32