ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Απολογισμός του «Προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2016»

Ενημέρωση για το συνεχιζόμενο «Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών 2017-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα 2ο: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) β) 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους 2017, γ) Κατάρτιση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από «Υπόλοιπα πιστώσεων ΟΣΚ και τόκων», δ) Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016»

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 3o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους έτους 2017 (Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) και γ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενου από ΟΣΚ και τόκους

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Καρατζιούλα Νίκη, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 4o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από ΤΕΟ, γ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους 2017 (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και δ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από ΟΣΚ

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 5o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου ίδιους πόρους (Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων), γ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών χρηματοδοτούμενου έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από ΟΣΚ και δ) Κατάρτιση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από Τ.Ε.Ο.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Aθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

Θέμα 6o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων), γ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από ΥΠΕΣΔΑΑ, δ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από πρόστιμα, ε) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από τόκους, στ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από ΟΣΚ και ζ) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων από «λοιπά»

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας

Θέμα 7o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2017 ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων)

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 8o: Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2017 ως προς: α) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), β) Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη, τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων και πρόστιμα)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 9o: Κατάρτιση Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά - Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 10o: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για το έτος 2017

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 11o: 4η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά - Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 12o: Χαρακτηρισμός ΚΑΕ ως δεκτικού ΧΕΠ

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά - Aθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 13o: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Χ.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 14o: Τρόπος δημοπράτησης του υποέργου «Τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση και σήμανση στο οδικό δίκτυο ΠΕΧ» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Χαλκιδικής»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 15o : Αποχαρακτηρισμός του τμήματος του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου από τη συμβολή του με τη νέα Ε.Ο. Νέων Μουδανιών – Νικήτης εντός του οικισμού Καλύβες- παραλία Γερακινής -συμβολή με τη νέα Ε.Ο. Ν.Μουδανιών –στον οικισμό Ψακούδια του κυκλώματος Σιθωνίας σε δημοτική οδό

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 16o: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Π.Κ.Μ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

Θέμα 17o : Έγκριση για την 3η τροποποίηση και συμπλήρωση διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κασσάνδρας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για την επίβλεψη – έλεγχο μελετών Δήμου Κασσάνδρας

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 18o : Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 19o : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερρών, με έδρα τις Σέρρες

Εισηγητής : Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 20o: Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Μεταφορών της Π.Ε. Πιερίας

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 21o: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 170/25-7-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση θέσπισης κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας Γραφείων Π.Ε. Ημαθίας και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2016-2017»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Νίκη Καρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 22o : Έγκριση καθορισμού επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Νίκη Καρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 23o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Νίκη Καρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 24o: Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Ε.Δ.Χ του άρθρου 3 του Ν.1437/84 στη Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Νίκη Kαρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 25o : Σύσταση και συγκρότηση συμβουλίων ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ Α.Ε της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Ειδικός αγορητής: Νίκη Kαρατζιούλα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 26ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Aθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 27ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2017

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Aθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας                                   

Αναρτήθηκε από By Sakis 9-4/15:03

 

Επικοινωνία