ΣΚΥΔΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο ''ΔΗΜΗΤΡΑ''

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών επισκέψεων και πρακτικής άσκησης που διοργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας στα Φυτώρια Δημητριάδη που βρίσκονται στο Ριζάρι Έδεσσας.

Από τις 22-11-2019 και ημέρα Παρασκευή έως τις 29-11-2019 και ημέρα Παρασκευή, 150 Νέοι Γεωργοί των προγραμμάτων κατάρτισης με κωδικούς:040,041,042,043,044,045 στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ενημερώθηκαν για ποικιλίες – υποκείμενα οπωροφόρων δένδρων και τους έγινε επίδειξη εμβολιασμού από το γεωτεχνικό προσωπικό των Φυτωρίων Δημητριάδη.

Επίσης ενημερώθηκαν για τα πυκνά συστήματα φύτευσης και συμμετείχαν στους καλλιεργητικούς χειρισμούς που απαιτούνται σε αυτά. Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχαριστεί το προσωπικό των Φυτωρίων Δημητριάδη για την αναλυτική, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Νέων Γεωργών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Αναρτήθηκε την 02-12-2019/15:02

Επικοινωνία