ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr

Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                                

Αρμόδιος :

Γενικός Γραμματέας                                                                Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

 Αντιστράτηγος ε.α.

Αρ. Πρωτ:  2673                                                                 ΠΡΟΣ:

Τους Συνδέσμους - Ενώσεις

Θέμα: «Πληροφορίες για την Κατάθεση αίτηση πορς το ΤΕΑΠΑΣ για τον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού ποσού Ν 4575/2018 άρθρο 10 »

Κύριε πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε , ότι με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4575/2018  κατεβλήθη στους απόστρατους συναδέλφους εφάπαξ χρηματικό ποσό .

Με την υπ’ αριθμ. 13.8 από 4-4-2019 Απόφαση του το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Α.Δ.Α.: Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ), μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (βάσει των διατάξεων του Ν.4575/2018), αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 9 του Ν.4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένων που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγκεκριμένος επαναπροσδιορισμός αφορά στους τέως μετόχους που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018 και έχουν λάβει το εφάπαξ από τον Τομέα που ήταν ασφαλισμένοι (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.A.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.).         

Παρακαλουθείτε και την ιστοσελίδα μας .         

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας . Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε  πληροφορία .

Με εκτίμηση

             Ο                                                                          Ο

             Γεν. Γραμματέας                                                         Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                        Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νε επικοινωνούν με τα γραφεία της ένωσης στην Έδεσσα στα τηλ.23810-21189 ή με την ιστοσελίδα μας στα τηλ: 6973049859

Αναρτήθηκε την 12-6-2019/13:03

Επικοινωνία