ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (20/3/2020) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ...

Συνεδρίασε διά περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας την Παρασκευή 20/3/2020, κατά την οποία συζητήθηκαν τα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Δείτε τι συζητήθηκε στο 2ο θέμα που αφορούσε '' Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, ήτοι εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19'',  Ε  Δ  Ω  ,...
 
... καθώς και στο 3ο θέμα που αφορούσε ''Έγκριση μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Δήμου'', Ε  Δ  Ω
 
Αναρτήθηκε την 23-3-2020/21:02
 

Επικοινωνία