ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ... (30/5/2020)

Το κρασί είναι ο χειρότερος εχθρός, έλεγε ο παπάς της ενορίας προς ένα μέθυσο.

-Αλλά παπά μου, το Ευαγγέλιο λέει "Αγαπάτε τους εχθρούς υμών".

-Ναι, αλλά δεν λέει και "καταπίνετε αυτούς"!!

Επικοινωνία