Η ΕΔΕΣΣΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με θέμα: «Παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού», συμμετείχε ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης και Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Σταθάκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πολλών Δήμων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αλλαγή του δημοτικού τους φωτισμού.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καλύπτεται το 100% της επένδυσης στον δημοτικό οδοφωτισμό.

Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δήμο - πρότυπο του προγράμματος, καθώς είναι ο πρώτος δήμος που έχει λάβει χρηματοδότηση και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος. Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, χωρίς ενστάσεις μέχρι τώρα, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη του αναδόχου προκειμένου να ολοκληρωθεί το πολύ σημαντικό έργο της αντικατάστασης του συνόλου του δημοτικού οδοφωτισμού στο Δήμο Έδεσσας.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας κλήθηκε να παρουσιάσει στους συνέδρους τους στόχους του δήμου σχετικά με το πρόγραμμα και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "Ο Δήμος Έδεσσας πέρασε μία μακρά περίοδο νοικοκυρέματος των οικονομικών του, καθώς αναγκαστήκαμε να αποπληρώσουμε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ παλαιών οφειλών. Τώρα μπαίνουμε σε νέα φάση, τολμώ να πω σε τροχιά ανάπτυξης, με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διεκδικούμε δυναμικά και βρισκόμαστε σε πολύ ικανοποιητικό σημείο".

Ο Δήμος Έδεσσας έχει λάβει χρηματοδότηση της τάξης των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα διατεθεί για την αλλαγή του δημοτικού οδοφωτισμού, μέσω του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την κατασκευή του νέου γηπέδου της πόλης.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων δημοτικού οδοφωτισμού είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Έδεσσας, αλλά και η βελτίωση του οδοφωτισμού που συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων του Δήμου Έδεσσας.

Ειδικά σε ότι αφορά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Έδεσσας θα είναι από τους πρώτους Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα πιάσει το στόχο του Συμφώνου των Δημάρχων για μείωση του 20% των εκπομπών ενέργειας μέχρι το 2020. Το γεγονός αυτό, πέρα από την αυτονόητη περιβαλλοντική του σημασία, ανοίγει το δρόμο για διεκδίκηση κονδυλίων για την υλοποίηση περισσότερων δράσεων ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος για το Δήμο Έδεσσας, ο οποίος θα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη βελτίωση στις περιβαλλοντικές του επιδώσεις.

Παράλληλα, η κατασκευή του νέου γηπέδου στις παρυφές της πόλης αποτελεί ένα από τα παλιότερα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, που θα λειτουργήσει συνδυαστικά με την υλοποίηση του μεγάλου έργου για την ενοποίηση του ιστορικού με το εμπορικό κέντρο της πόλης, που έχει ήδη εγκριθεί από το ΕΣΠΑ.

Ο συνδυασμός αυτών των έργων ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας θα δώσει στο Δήμο Έδεσσας αφενός σημαντική προβολή λόγω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της χρηματοδότησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και αφετέρου σημαντικές υποδομές για τη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών, της ποιότητας ζωής των πολιτών και την περιβαλλοντική προστασία.

Αναρτήθηκε από By Sakis 10-4/22:21

 

 

Επικοινωνία