ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ-ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ...

Έγγραφο με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις σε ότι έχει να κάνει με τις δαπάνες των Υποψήφιων εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα αφορά ερωτήματα που έχουν προκύψει για την υποχρεωτικότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού από τους Υποψήφιους.

Αναλυτικά το υπουργείο επισημαίνει τα εξής:

« Σε συνέχεια της με αριθμ. 11/23993/02.04.2019 Eγκυκλίου μας, με θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 ‘Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές’ (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019” και κατόπιν σειράς τηλεφωνημάτων στα οποία τίθεται κατ’ επανάληψη το ερώτημα εάν όσοι Υποψήφιοι ΔΕΝ έχουν έσοδα και δαπάνες είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων τα κάτωθι:

Είναι αυτονόητο ότι όσοι Υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση όμως, που γίνει καταγγελία και προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο Υποψήφιος τότε θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β του ν. 3870/2010 κυρώσεις.»

Αναρτήθηκε την 15-5-2019

Επικοινωνία