ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΟΣΩΝ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!

Το αυτόματο άνοιγμα των τραπεζικών θυρίδων, για χρέη προς το δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπει ειδική διάταξη που προωθούν στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ.

Σήμερα οι θυρίδες μπορούν να ανοίξουν για τις φορολογικές αρχές, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και μόνο με άδεια του Εισαγγελέα. Με την ψήφιση της νέας διάταξης, που θα γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, το άνοιγμα των θυρίδων και η δέσμευση του περιεχομένου τους, θα είναι απλή διαδικασία, όπως οι κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Δηλαδή, όποιος χρωστάει στο δημόσιο και δεν αποπληρώνει τις οφειλές του, αρχικά η Εφορία θα αναζητεί τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Αν δεν έχουν χρήματα που να καλύπτουν το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής, τότε θα δίνεται εντολή στις τράπεζες να γνωστοποιήσουν τυχόν θυρίδες που έχει μισθώσει ο οφειλέτης.

Ακολούθως θα κατάσχεται το περιεχόμενο με προτεραιότητα τα μετρητά που υπάρχουν αλλά και χρυσαφικά ή άλλα πολύτιμα αλλά εμπορεύσιμα αντικείμενα.

Στόχος της Εφορίας είναι κυρίως τα μετρητά, αλλά και τα υπόλοιπα αντικείμενα, καθώς εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος των μετρητών που έχει φύγει από τις τράπεζες κρύβεται σε τραπεζικές θυρίδες.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική κυκλοφορία, εκτιμάται ότι ένα ποσό άνω των 20 δισ. ευρώ, είναι εκτός τραπεζικού συστήματος και κρύβεται είτε σε στρώματα και ντουλάπια είτε σε θυρίδες.

Μέχρι τώρα αν κάποιος οφειλέτης του δημοσίου έχει χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, η Εφορία θα τα κατάσχει μέχρι του ύψους της οφειλής. Αν τα έχει σε θυρίδες δεν κινδυνεύει με κατάσχεση των μετρητών, εκτός και αν οφείλει άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι οι μισθωμένες θυρίδες στις τράπεζες ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000 και μάλιστα αυξήθηκε ο αριθμός τους στη διάρκεια της κρίσης καθώς πολλοί πήραν από τους λογαριασμούς τις αποταμιεύσεις τους και νοίκιασαν θυρίδες όπου τα φυλάνε.

Πλέον το απόρρητο των θυρίδων θα σπάει με απλή διαδικασία, ώστε να διευκολυνθεί το κυνήγι των χρεών προς το Δημόσιο.

Τι συμβαίνει σήμερα

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη κατασχέσεις θυρίδων στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος ή χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει η ασφαλιστική δικλείδα, σύμφωνα με την οποία, οι φορολογικές ελεγκτικές αρχές, μπορούν να ανοίξουν τις θυρίδες του ελεγχόμενου, μόνο με εντολή του εισαγγελέα.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο Kώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, προβλέπει τη δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης, όταν διαπιστώσει παραβάσεις μεγάλης φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ν. 4174/ 2013, εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ. Π. Α., Φ. Κ. Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ...

... καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».

Με την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να αποστείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία των πελατών τους που έχουν μισθώσει θυρίδες. Κατόπιν θα διασταυρωθούν τα ονόματά τους και τα ΑΦΜ τους, με τα στοιχεία των οφειλετών και πλέον όποιος οφειλέτης δεν τακτοποιεί το χρέος του, θα έχει και την απειλή του ανοίγματος της θυρίδας ή των θυρίδων του.

Αναρτήθηκε την 09-11-2018/11:20

Επικοινωνία