ΑΡΙΔΑΙΑ: ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΛΠ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ...

Στην πλήρωση μιας [1] θέσης μετακλητού υπαλλήλου «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου . Η επιλογή του προσώπου που θα προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει από τον Δήμαρχο Αλμωπίας , οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη .

Δείτε σχετικά  Ε  Δ  Ω

Αναρτήθηκε την 01-12-2020/12:59

Επικοινωνία