ΑΡΙΔΑΙΑ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ... ΣΥΓΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ...

ΣΧΟΛΙΟ 1

Επιβεβαιώνεται μάλλον η πληροφορία της ιστοσελίδας μας, με την οποία σας είχαμε ενημερώσει την 05/5/2020 ότι η Δοίκηση του Δήμου Αλμωπίας και της επιχείρησης των Λουτρών-Λουτρακίου Αλμωπίας, ύστερα από τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα, σχετικά με ανυπόστατη και συκοφαντική –όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων-καταγγελία πολίτη για παρατυπίες στην έκδοση εισιτηρίων της Λουτρόπολης...

... η οποία κατέρρευσε σαν... χάρτινος πύργος, ύστερα από τις έγγραφες εξηγήσεις και  αποδείξεις που προσκόμισε η Διοίκηση της επιχείρησης (ΔΕΣ και ΕΔΩ), προέβη σε δικονομικές κινήσεις κατά του καταγγέλοντα πολίτη, προκειμένου αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η φήμη της επιχείρησης, με τον ίδιο τρόπο που αδίκως συκοφαντήθηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζητήθηκε από τον καταγγέλοντα πολίτη να προβεί σε δημόσια  διορθωτική δήλωση, αποκαθιστώντας τα πραγματικά περιστατικά και γεγονότα (ΔΕΣ και ΕΔΩ), η οποία σύμφωνα με ασφαλείς μας πληροφορίες, όπερ και εγένετο.

Έτσι λοιπόν στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Παρασκευής 22/5/2020, αναμένεται να ενημερωθούν οι Σύμβουλοι, τόσο για την αρχική αίτηση του καταγγέλοντα πολίτη, όσο και τις διορθωτικές εξηγήσεις που έδωσε ύστερα από την αποστολή εξώδικων από τον Δήμο Αλμωπίας και την επιχείρηση της Λουτρόπολης, για την αποκατάσταση των πραγματικών περιστατικών και της αξιοπιστίας και φήμης του Δημάρχου και Προέδρου της Επιχείρησης, Μπάτση Χρήστο!!

Δείτε παρακάτω τα υπό συζήτηση θέματα της παραπάνω συνεδρίασης:

Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή,  22 Μαΐου  2020, και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) :

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ. :

-Αριθ. πρωτ.222895(307)/8-5-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων  Περιφερειακού Συμβουλίου  Κ.Μ.

-Αριθ. πρωτ.5925/27-4-2020 αίτηση του κ. Στεφανίδη Ιωάννη  και επισυναπτόμενα  σχετικά έγγραφα

1ο     6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020

2ο     Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας

3ο    Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, αρδευτικής περιόδου 2020

4ο    Έγκριση Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και αγροτικών για την ενίσχυση του στόλου του Δήμου Αλμωπίας» (Πρόγραμμα : «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»)

5ο    Έγκριση Μελετών ΤΠ2020 με τίτλους 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και 2. «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»

6ο    Επικαιροποίηση του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας

7ο    Λειτουργική διαμόρφωση πεζοδρομίων

8ο    Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) φοιτητών

9ο    Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλμωπίας έτους 2019


Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη.
            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναρτήθηκε την 18-5-2020/19:55

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία:

2020-05-18 22:18

Όνομα:

 

Θέμα:

 

Μήνυμα:

Δυστυχώς κατάντησαν το δημοτικό συμβούλιο δικαστική αίθουσα. Όλα για το θεαθήναι, ουσία μηδέν. Και τα προβλήματα τρέχουν και τα πληρώνει ο κοσμάκης.


 

Επικοινωνία