ΑΡΙΔΑΙΑ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...

Η ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας | Λουτρά Πόζαρ απευθύνει κάλεσμα προς τα μέλη του συλλόγου, για την αγορά των μετοχών και την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Θα κυκλοφορήσουν 1500 μετοχές προς διάθεση, οι οποίες έχουν ονομαστική αξία 20€ η κάθε μία και η προθεσμία αγοράς έχει διάρκεια 15 ημερών.

Για περισσότερες πληρφοφορίες καλέστε στο: 23840-23002

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αλμωπός Α.Π.Ο Αριδαίας 2020: 23840-23002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(άρθρου 61,64 και 68 του ν. 2725/1999 για την κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου υπό σύσταση ΠΑΕ)

Ενεργούντες ως μέλη της προσωρινά διοικούσας επιτροπής της υπό σύστασης «Ο ΑΛΜΩΨ Α.Π.Ο. ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020 Π.Α.Ε.»

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

            Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της από 2/21-6-2020 απόφασης της Γ.Σ. του σωματείου Α.Π.Ο. ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ περί ίδρυσης ΠΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (20) ευρώ εκάστης και σύμφωνα με τα άρθρα 61, 64 και 68 του ν. 2725/1999...

... καλείσθε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε μετρητά την αξία των μετοχών τις οποίες επιθυμείτε να αναλάβετε.

Αριδαία, 16-10-2020

Η Προσωρινά Διοικούσα Επιτροπή

Αναρτήθηκε την 16-10-2020/21:02

Επικοινωνία