ΑΡΙΔΑΙΑ: Η ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΥ ΕΠΟΧΗ!!

Μία μακάβρια απόφαση έλαβε, λίγο πριν ξεσπάσει η επιδημία του Κορονό-ιού το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας!!

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της  27ης Φεβρουαρίου 2020, το Σώμα συζήτησε  τον ‘’Καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών».  Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα, των άρθρων 140 παρ.4 Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019:

‘’Η  κηδεία των Δημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας, μπορεί να γίνεται με δαπάνη του οικείου Δήμου. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό’’.

Στη συζήτηση που ακολούθησε λοιπόν κατά την παραπάνω συνεδρίαση, αποφασίσθηκε και καθορίσθηκε  ομόφωνα (με 12 ψήφους υπέρ)  το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας του άρθρου 140 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, στο ποσό των  2.500,00 ευρώ.  

Μεταξύ άλλων ο  Χατζηδημητρίου Σάκης δήλωσε ότι ψηφίζει «παρών» με τη λογική ότι τα έξοδα κηδείας καθενός τα αναλαμβάνει η εκάστοτε ασφάλειά του

-Για την ιστορία, παρών ψήφισαν οι κ.κ. Χατζηδημητρίου Αθαν., Προκοπίδης Ευαγ., Μήνου Χ., Τσαρκνιάς Πέτρος., Ασβεστόπουλος Δημ., Αμπάρη Γεωργ., Παρούτογλου Νίκος., Θεοδωρίδης Αναστ., Λαζάρου – Παπαδοπούλου Σταυρ., Μήντσης Νικ.

Αναρτήθηκε την 29-6-2020/13:17

Επικοινωνία