ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΑ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 201 9

Αγαπητοί καταναλωτές,

στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, όπως καθορίζεται από την στρατηγική του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, καθώς και η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας.

Επιπρόσθετα στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης των υπηρεσιών της Επιχείρησης είναι η κατασκευή έργων για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη της Αριδαίας και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας.

Με στόχο λοιπόν, την ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες του Δήμου μας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία της καθώς και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2019.

 Οικονομικά στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έτους 2019

Αναρτήθηκε την 25-5-2020/16:42

Επικοινωνία