ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

Δελτίο τύπου για ενημέρωση προγραμμάτων μελισσοκομίας

Λήγουν τα Προγράμματα Επιδοτήσεων της Μελισσοκομίας

Όσοι μελισσοκόμοι θέλουν να επιδοτηθούν για τα προγράμματα της μελισσοκομίας (αντικατάστασης των κυψελών και οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας) πρέπει άμεσα και όχι μετά τις 18 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής της Πέλλας στην Έδεσσα.

 Παρακαλούνται όμως όλοι οι μελισσοκόμοι και αυτοί που δεν θέλουν να ενταχθούν στις επιδοτήσεις, να προσέλθουν στην ΔΑΟΚ Πέλλας προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση διαχείμανση των μελισσών τους  (έως τις 18-1-2018). 

Η δήλωση διαχείμανσης των κυψελών ισχύει από πέρισι σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπ.Α.Α.Τ., είναι υποχρεωτική και υποβάλεται κάθε έτος από τους μελισσοκόμους. Είναι ένας τρόπος ετήσιας καταγραφής των κυψελών που σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεκδικεί χρήματα από την Ε.Ε. για τη ενίσχυση της μελισσοκομία της Χώρας.

Η Ελλάδα με 1.388.000 κυψέλες είναι η δεύτερη χώρα σε κατοχή κυψελών στην Ε.Ε. μετά από την Ισπανία. Πέρισι όμως από την μη προσέλευση όλων των μελισσοκόμων παρουσιάστηκαν λιγότερες κυψέλες στο σύνολο της Ελλάδας με αποτέλεσμα να μειωθεί η οικονομική ενίσχυση της Χώρας.

Πρόγραμμα Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αντικατάστασης κυψελών οι μελισσοκόμοι μπορούν να αντικατασταστήσουν το 10% των κατεχόμενων κυψελών ( διαχείμανσης) με αγορά νέων και να επιδοτηθούν με το 80% της καθαρής αξίας αγοράς της κυψέλης πλήρης (της γονοφωλιάς).

Δικαιούχοι του προγράμματος Αντικατάστασης των κυψελών είναι οι μελισσοκόμοι που έχουν στην κατοχή τους 20 κυψέλες και άνω,θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και αγροτικό εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, εκκαθαριστικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης,(λογαριασμός  ΙΒΑΝ).

Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας

Δικαιούχοι του προγράμματος Οικονομικής στήριξης είναι οι μελισσοκόμοι επαγγελματίες αγρότες, κάτοχοι 110 κυψελών και άνω (σύμφωνα με την δήλωση διαχείμανσης), και το ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν είναι κάτω από 5.000€.

Οι αγρότες που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχή στη δράση απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 € και άνω καταθέτοντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση ένταξης νέων αγροτών).

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι 110 κυψελών διαχείμανσης είναι δικαιούχοι όταν έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και αποδεικτικό έγγραφο του είδους της σύνταξής τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν αυτά του πρόγραμματος αντικατάστασης κυψελών καθώς και τα επιπλέον: βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης (ΚΕΠΥΕΛ), βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερώτητηας του ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού –Αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου.

Υπεύθυνη προγραμμάτων μελισσοκομίας Αικ. Καλαϊτζίδου ΔΑΟΚ Πέλλας (2ο όροφο 225 γραφείο στο διοικητήριο στην Έδεσσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2381351398.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης της  Δράσης 10.01.04 '' Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα''- Ξεκινά η υποβολή προτάσεων

 Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες έγινε γνωστό ότι υπεγράφη  από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπο Κασίμη...

... η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και συγκεκριμένα στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση ανέρχεται στα 200 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.01.2018 έως και 16.2.2018.

 Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών...

... οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου. Επιπλέον τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

Πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι τα αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ) και συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ).

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 28η/12/2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια ή το πολύ δύο από τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

Α: Αγρανάπαυση, Β: Αμειψισπορά, Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες,

Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα και οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί που δύνανται να εφαρμοστούν σε διαφορετικά αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.

Τα ύψη ενίσχυσης ανά ομάδα καλλιέργειας, περιφέρεια και ειδική δέσμευση περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης: Για τις προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια:  
α) Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση και

 β) Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ) στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο:
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους αντίστοιχα.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση, περιγράφονται αναλυτικά στο excel αρχείο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/5694-drasi-10-1-04 και στην ιστοσελίδα της Αγροτικής Ανάπτυξης
https://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=dae21e619b67f958.

Η αριθ. 2175/139694/28.12.2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ https://www.minagric.gr/index.php/el/ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης https://www.agrotikianaptixi.gr/index.php

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας, στην Έδεσσα στην Αλιμπάκη Χριστίνα 2381351217 και στα Γιαννιτσά στην Καλιωτάκη Αναστασία 2381352304.

Την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά επισκέφθηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εδεσσαϊκού Θεάτρου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εδεσσαϊκού Θεάτρου στην Αν. Αντιπεριφερειάχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά στο γραφείο της στο Διοικητήριο.

Εκτός από τις καθιερωμένες ευχές συζητήθηκαν οι δράσεις που έχει προγραμματίσει το Θέατρο για τη νέα χρονιά, όπως, επίσης, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας αίθουσας με σύγχρονες προδιαγραφές και εναρμονισμένη στις ανάγκες των θεατρικών παραστάσεων.

«Γνωρίζω καλά την προσφορά του Εδεσσαϊκού Θεάτρου στον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Πρόθεσή μας είναι η στήριξη των σωματείων και των εκδηλώσεων που αυτά διοργανώνουν, μέσω των οποίων διατηρείται η παράδοση και προάγεται το πνεύμα» δήλωσε η κυρία Αθανασιάδου – Αηδονά ενημερώνοντας, παράλληλα...

... το Διοικητικό Συμβούλιο ότι προωθούνται οι διαδικασίες για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την υλοποίηση του υποέργου «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα – Β’ Φάση» στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘Μ. Αλέξανδρος’ & περιβάλλοντος χώρου».

Στη συνάντηση με την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κυρία Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά παραβρέθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εδεσσαϊκού Θεάτρου το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Σωτήρη Δραγούμη, τον Αντιπρόεδρο Παντελή Κιοσέ, τη Γραμματέα Δάφνη Φωτιάδου, τον Ταμία Παναγιώτη Γαρτσιώνη, την Έφορο Υλικού Ελένη Δίου, την Έφορο Δημοσίων Σχέσεων Φανή Ταρασίδου και το Μέλος Σοφία Νουσηκύρου.

Αναρτήθηκε την 12-01-2018/17:04

 

 

                                                                                                                    

 

ΣΧΟΛΙΑ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ-ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΠ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ