ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ...

ΣΧΟΛΙΟ 1

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τιμητική εκδήλωση ονοματοδοσίας αίθουσας εις μνήμη Ιωάννας Τζάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή εκπροσώπων (μελών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).

Εισηγητής:  Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής:  Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Εκλογή εκπροσώπων (μελών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών αγορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996

Εισηγητής:  Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 5ο: Έγκριση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη αναγκών στα Προγράμματα που αφορούν τον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

Εισηγητής:  Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 6ο: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), όπως ισχύουν

Εισηγητής:  Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Σκύδρας και Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας για την κατασκευή του έργου: Ανακαίνιση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών προϋπολογισμού 50.000,00 €

Εισηγητής:  Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 8ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση έργων συντήρησης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

Εισηγητής:  Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, μονάδας χαμηλής όχλησης, επισκευής σκαφών, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 10ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπές Λιμεναρχείου Ιερισσού της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής:  Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας

Εισηγητής:  Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 14ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής:  Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΣΧΟΛΙΟ 1

Ημερομηνία:

2019-09-23 15:01

Όνομα (προαιρετικά):

 

Θέμα (προαιρετικά):

 

Μήνυμα:

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Π.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ.......

 

Αναρτήθηκε την 19-9-2019/19:19

Επικοινωνία