Τι να προσέξετε πριν υπογράψετε συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο

Λένε ότι "κερδισμένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής" και έχουν δίκιο. Όσα και αν σας τάζουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών για να σας κερδίσουν ως πελάτες τους, καλό θα ήταν να προσέξετε τα ψιλά γράμματα.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μας δίνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για θέματα τα οποία είναι καλό να γνωρίζουμε.
Όπως αναφέρει στον "Οδηγό του Ενημερωμένου Καταναλωτή" πριν αποφασίσετε να βάλετε την υπογραφή σας σε ένα συμβόλαιο κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας θα ήταν χρήσιμο να ζητήστε ενημέρωση για τα ακόλουθα βασικά θέματα:
1. Χαρακτηριστικά προσφερόμενης υπηρεσίας
Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιείτε όλους τους τύπους κλήσεων (π.χ. αστικές, υπεραστικές, διεθνείς); Έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναγνώρισης και φραγής κλήσεων, τηλεφωνικού καταλόγου; Θα λειτουργεί το κινητό τηλέφωνό σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ή το σταθερό σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;
2. Διαθεσιμότητα υπηρεσίας στην περιοχή σας
Η εταιρία παρέχει στην περιοχή σας τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν;  
3. Ποιότητα υπηρεσίας
4. Πληροφορίες για τις χρεώσεις
Παραδείγματος χάριν: χρέωση αστικών, υπεραστικών και διεθνών κλήσεων καθώς και κλήσεων προς κινητά, χρέωση ανά καλούμενο δίκτυο και ανά χρονική περίοδο της ημέρας, κόστος συντήρησης, τέλη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, πιθανές χρεώσεις για επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. αναγνώριση κλήσης, αναλυτική κατάσταση κλήσεων στο λογαριασμό) και για μίσθωση/ αγορά εξοπλισμού, κόστος Φορητότητας αριθμού, πιθανές εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, πακέτα υπηρεσιών με προσφορές.
5. Προπληρωμένος χρόνος ομιλίας ή δωρεάν κλήσεις, σε πακέτα υπηρεσιών
• Υπό ποιους όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προπληρωμένος χρόνος;
• Ποιοι τύποι κλήσεων δίνονται δωρεάν και ποιοι εξαιρούνται από τέτοιες προσφορές (π.χ. κατηγορίες κλήσεων, κλήσεις προς συγκεκριμένα δίκτυα, κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς, κλπ.).
• Οι παραπάνω παροχές μπορούν να μεταφερθούν προς χρήση στην επόμενη τιμολογιακή περίοδο;
• Για ποιο διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δωρεάν χρόνος/ οι δωρεάν κλήσεις και από πότε ξεκινά ο δωρεάν χρόνος ή οι δωρεάν κλήσεις.
6. Χρόνος ενεργοποίησης της υπηρεσίας
Ενημερωθείτε επίσης για την πιθανότητα διακοπής της υφιστάμενης υπηρεσίας πριν την ενεργοποίηση της νέας.
7. Σύμβαση
Έναρξη χρέωσης της υπηρεσίας, ελάχιστη διάρκεια, τρόποι ανανέωσης/ παράτασης και όροι διακοπής.
Και αφού η εταιρία σας καλύψει επαρκώς στις παραπάνω ερωτήσεις, πριν συνάψετε τη σύμβαση προσέξτε τα παρακάτω:
• Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της σύμβασης.
• Εάν για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται υπογραφή σύμβασης (π.χ. στην περίπτωση ευρυζωνικών υπηρεσιών), μην υπογράψετε πριν διαβάσετε προσεκτικά τους όρους. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτήστε τους αντιπροσώπους της εταιρείας. Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν απαιτείται υπογραφή της σύμβασης και η νομοθεσία επιτρέπει την τηλεφωνική σύναψή της (π.χ. στην Προεπιλογή Φορέα, όπου είναι απαραίτητη η ηχογράφηση της τηλεφωνικής συναίνεσης), η εταιρεία οφείλει να σας αποστείλει τους όρους της σύμβασης, σε εύλογο χρόνο μετά τη σύναψή της.
• Ειδικά για τις συμβάσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, σε κάθε κείμενο σύμβασης, περιλαμβάνονται και τα έντυπα Δήλωσης Υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, έχετε εκ του νόμου δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, αζημίως, εντός 14 ημερών από τη σύναψή της, εκτός εάν σε ειδική διάταξη ή στη σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία.
• Η σύμβαση δεσμεύει τόσο εσάς όσο και την εταιρεία και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν ισχύουν οι όροι της σύμβασης, εάν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
• Τηρείτε αρχείο με αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων.
 

Επικοινωνία