Σύσκεψη για τις πυρκαγιές στην Π.Ε Πέλλας

Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015 και Ημερίδα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην διαπεριφερειακή περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Η Π.Ε Πέλλας προσκαλεί τους εκπροσώπους του τοπικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να παραβρεθούν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015 και στην Ημερίδα για την επιχειρησιακή ετοιμότητά μας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτων αναγκών στην διαπεριφερειακή περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (5ος όροφος) στην Έδεσσα. Κατά τη διάρκεια του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας θα συζητηθούν ο σχεδιασμός και οι δράσεις των εμπλεκομένων φορέων του τοπικού και περιφερειακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2015 καθώς, επίσης, και η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα για τη διαχείριση κινδύνων από την αύξηση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα πολιτικής προστασίας που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα. 

Οι συμμετέχοντες Φορείς παρακαλούνται για την προετοιμασία της παρουσίασης του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού που θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.  Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει συνοπτικά εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, υπηρεσιακών στελεχών και επιστημόνων για την πολιτική προστασία και λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη διασυνοριακή ζώνη της υδρολογικής λεκάνης της Βεγορίτιδας. 

 

 

Επικοινωνία